KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

Strona główna

 foto9901.jpg

 

 

 

     17 września 2018 roku na stałe zapisał się na kartach historii Kościoła NMP Matki Kocioła. To  w 1978 roku Kościół został konsekrowany. "Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni". W dniu 17 września 2018 roku Warsztaty Terapii Zajęciowej miały przyjemność wziąć udział w uroczystej mszy św. Koncelebrował Biskup Płocki Piotr Libera. Piękne kazanie skierowane do wiernych uwzniośliło uroczystość. Słowa Księdza Dziekana Ryszarda Kruszewskiego, który przybliżył historie powstania świątyni były jakże ważne w tym momencie. Podczas tamtych lat walka o wiarę, powstanie kościoła, następnie jej zburzenie było i jest zapisane w sercach ludzi na zawsze. Bardzo ważne znaczenie, ma fakt, iż uroczystość zbiegła się z uroczystościami 450 rocznicy śmierci patrona dzieci i młodzieży św. Stanisława Kostki. Św. Stanisław tak samo wierzył i wiedział, że jego miejscem  jest kościół. Konsekracja Kościoła w Gostyninie to pokazanie jak wiele znaczy, aby wierni wspólnie stawali do celu, którym było powstanie świątyni. Mimo trudnych czasów świątynia powstała. Przetrwała  wiele. Podczas mszy św. Warsztaty Terapii Zajęciowej złożyły dar w postaci ikony. Po uroczystej mszy św. posadzone zostały drzewa. To symbol z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. W trakcie odśpiewano pieśń Barka. To ulubiona pieśń św. Jana Pawła II. Następnie odmówiono modlitwę. Pyszny tort zakończył tę jakże piękną uroczystość.

„Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój”. -  Św. Matka Teresa z Kalkuty