KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

Strona główna

og 17

Boże Narodzenie          25 grudnia 2018 r.

ŻYCZENIA BISKUPA PŁOCKIEGO NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Gdy umilkł, komnatę blask nowy oświeca –

W zdumieniu, w radości duch tonie;

Bo przed nim Najświętsza stanęła Dziewica,

Maryja z Dzieciątkiem na łonie

(Grzegorz z Sambora – Życie Świętego Stanisława Kostki)

Umiłowani Diecezjanie!

W kończącym się Roku św. Stanisława Kostki, z sercem pełnym wdzięczności za dar Wcielenia, stajemy przed betlejemską stajenką, by oddać pokłon umiłowanemu Synowi Bożemu.

Niech w spotkaniu z Nowonarodzonym, nasze serca wypełnia dar Bożej miłości, czyniąc nas na wzór św. Młodzieniaszka z Rostkowa, świadkami dobroci i świętości Boga. Podejmujmy z gorliwością nasze chrześcijańskie powołanie, otwierając się ciągle na moc Ducha Świętego, który nas nieustannie prowadzi. Życzę Wam wszystkim, radosnych i pełnych pokoju świąt Bożego Narodzenia. Niech Jezus przynoszący zbawienie błogosławi każdemu z osobna, naszym rodzinom i wspólnotom! Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem –

Płock, Narodzenie Pańskie A. D. 2018

                                                                                                 Wasz biskup Piotr

1. Dzisiaj i jutro zapraszamy na Msze Święte w porządku niedzielnym.

2. Dziękujemy ks. Robertowi Piątkowskiemu, siostrze Franciszce i osobom z nimi współpracującymi za przygotowanie tegorocznego żłóbka. Bóg zapłać. Dziękujemy osobom, które przez cały Adwent codziennie śpiewały Godzinki, Nadleśnictwu Gostynin za choinki do kościoła, zespołowi charytatywnemu, wolontariuszom za organizację śniadanek dla dzieci i młodzieży po Roratach; młodzieży i służbie liturgicznej za posługę liturgiczną.

3. Dziękujemy za wszystkie życzenia jakie napłynęły do Parafii od osób indywidualnych i różnych instytucji i organizacji.

4. W tym tygodniu nie będzie adoracji w piątek.

5. Już dzisiaj informujemy, że wizyta duszpasterska, tzw. kolęda, rozpocznie się w naszej parafii w następującym porządku:

Piątek : Podgórze

             Polesie

             Kozice

             Gaśno

Sobota: Nagodów 2 księży

             Emilianów 2 księży

Prosimy o pojazdy na godz. 9.00.

Życzenia:

„Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły...” – śpiewamy dzisiaj w radosnej kolędzie. Chrystus przyszedł na świat, aby nas zbawić. To wydarzenie miało miejsce w historii, a jego przeżywanie jest wciąż odkrywaniem prawdy o wielkiej miłości Boga do każdego z nas. Co roku na nowo budzi się w naszych sercach prawdziwa radość: Bóg stał sie człowiekiem, aby człowiek mógł zbliżyć się do Boga. Niech i dzisiaj prawdziwa Boża radość przepełni nasze serca. Niech rozlewa się na innych: w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, parafii, w naszej Ojczyźnie. Z całego serca życzymy wszystkim bożonarodzeniowej radości wraz z błogosławieństwem Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże.

6. Bóg zapłać za ofiary.