KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

baner kopia 3

 

„Aby się dobrze modlić, nie potrzeba dużo myśleć, ale dużo miłować”.
Człowiek jest z natury swojej istotą religijną (homo religiosus), jest więc bez wątpienia ukierunkowany na Boga. Wyrazem tego ukierunkowania staje się modlitwa, która następnie przekłada się na dobre, oparte na zasadach ewangelicznych, codzienne życie. Są ludzie, którym wystarczy codzienny pacierz i niedzielna Eucharystia by czuć się duchowo spełnionym. Są też tacy, którzy pragną czegoś więcej, dlatego rozwijają swoją wiarę poprzez uczestnictwo w grupach formacyjnych. Jedną z propozycji dla pragnących pogłębienia swojej duchowości i zbliżenia się do Jezusa jest niewątpliwie Ruch Rodzin Nazaretańskich.
Ruch ten to międzynarodowy, katolicki ruch apostolstwa rodzin, powstały w Polsce w 1985 w celu pogłębienia życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności. Inicjatorem Ruchu jest ks. Tadeusz Dajczer który wraz z ks. Andrzejem Buczelem grupą osób świeckich utworzyli w Warszawie pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną, której poszukiwanie dróg nieustannego nawracania się ku radykalizmowi wiary dało początek RRN. W ciągu dwóch lat ruch ten rozprzestrzenił się na terenie Polski.

ruch rdz

Duchowość RRN, nawiązująca do komunii życia z Chrystusem, przyczyniła się do jego szybkiego rozprzestrzenienia się wśród innych narodowości.
Od roku 1987 powstaje we Francji, Hiszpanii i Portugalii, a w rok później w Anglii, Holandii i Niemczech. W 1989 RRN zostaje zapoczątkowany w Meksyku, a następnie w Argentynie, Brazylii, Kolumbii, Wenezueli, Kubie, USA, Kanadzie. W latach 90. nastąpił dalszy rozwój ruchu w Europie w kolejnych krajach: Włoszech, Austrii, Belgii, Węgrzech, Białorusi, Litwie, Łotwie, Rosji, Ukrainie, Słowacji i Czechach. W 1994 powstał także w Nowej Zelandii i Zambii, zaś w 1996 na Filipinach, w Australii oraz w Indiach.
Członkowie ruchu w Matce Bożej widzą Matkę Kościoła i dlatego zawierzają się Jej na wzór św. Jana Apostoła.
Przez zawierzenie się Maryi oddają się na wyłączność służbie Kościołowi. Komunia ta realizowana jest zarówno w wymiarze indywidualnego dialogu z Bogiem, jak i z Chrystusem obecnym w drugim człowieku. Zawierzenie się Maryi zawsze prowadzi do komunii z Chrystusem, który jest Panem całego naszego życia.
Jednym z głównych apostolskich celów ruchu jest ewangelizacja rodziny, pogłębienie życia wewnętrznego. Dąży on do formowania postaw, dzięki którym ideały rodziny chrześcijańskiej stawałyby się czytelne i bliskie współczesnemu człowiekowi na wzór św. Rodziny z Nazaretu.
Apostolskie zaangażowanie członków Ruchu jest ukierunkowane na najbliższe środowisko parafialne gdzie odbywają się spotkania. Spotkania te są modlitwą, w której obecna jest Matka Boża, do niej też kierujemy nasze prośby i podziękowania. Animator grupy czyta wybrany tekst z materiałów formacyjnych, po czym każdy z uczestników spotkania może wypowiedzieć swoje świadectwo odnoszące się do jego życia w kontekście wybranego tekstu. Świadectwa członków grupy są naszym bogactwem jako niezastąpiony środek formacji duchowej. Poza systematycznymi spotkaniami, członkowie Ruchu uczestniczą w dniach skupienia i wakacyjnych rekolekcjach. Każdy z członków ruchu stara się wybrać kapłana, który staje się jego duchowym kierownikiem i pozwala rozeznać w nim działanie Bożej Łaski.
Ruch Rodzin Nazaretańskich jest otwarty dla każdego kto chce czerpać z jego duchowości. Wszystkie spotkania ruchu są dostępne dla każdego w każdym wieku, w każdej sytuacji rodzinnej oraz w każdej sytuacji duchowej i życiowej.

Spotkania w naszej parafii prowadzone w sali kościoła dolnego w każdy czwartek. Spotkanie rozpoczyna się Mszą św. ogodz. 18.00. Opiekunem duchowym grupy jest ks. Artur Ciuba. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych. Pamiętaj: WSZYSTKO JEST ŁASKĄ :)