KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

Schola Mocni w Uchu – to schola dziecięco – młodzieżowa, działająca w parafii św. Marcina w Gostyninie. Jej opiekunami byli: ks. Jarosław Jakubowski, ks. Tomasz Kalinowski oraz ks. Paweł Czarnecki. Głównym zadaniem, jakie stawiają sobie członkowie tej grupy jest modlitwa śpiewem. Swoją aktywną obecnością schola ubogaca niedzielną liturgię z udziałem dzieci o godz. 11.30, a także różne uroczystości kościelne i pozakościelne. Schola bierze udział w licznych konkursach, przeglądach i koncertach piosenki religijnej. Na swoim koncie ma już występy podczas płockiej Cecyliady (Wyróżnienie w 2011 r. i III miejsce w 2012 r.), koncertu kolęd, Dni Gąbina i festynu zorganizowanego przez Gostynińskie Towarzystwo Popierania Twórczości Plastycznej. W diecezjalnym konkursie piosenki religijnej w Gralewie nasza schola w roku 2015 i 2016 zajęła II miejsce. Rok 2017 przyniósł kolejne sukcesy:

  • W maju Schola zajęła III  miejsce podczas konkursu SacroSong'u Diecezji Płockiej. W październiku I miejsce 
  • W październiku I miejsce podczas przeglądu piosenki religijnej w Gralewie

 

Wszystkie chętne dzieci zapraszamy na próby w każdą sobotę o godz. 11.30 w dolnym kościele. 

 

1

schzam 161