KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

W XI w. istniał w Gostyninie gród, w którym była kaplica pod wezwaniem Św. Jakuba. Być może dała ona początek istnienia parafii. Z 1380 r. pochodzi wiadomość, iż Marcin, miejscowy proboszcz, kanonik płocki, uzyskał od księcia mazowieckiego Ziemowita III potwierdzenie uposażenia kościoła w postaci dziesięcin.Lokacja miasta na nowym miejscu, która odbyła się w 1382 r. spowodowała, że nowy kościół parafialny pod wezwaniem Św. Marcina zbudowano w rynku, choć w starym grodzie nadal istniała świątynia św. Jakuba, a nabożeństwa odbywały się tam tylko w niektóre święta. Kościół parafialny św. Marcina zbudowany około 1439 r. był jednonawowy z drewnianym stropem, w XVI w. dobudowano kaplicę Św. Anny, zaś w XVII w. kaplicę MB Częstochowskiej. W 1506 r. probostwo gostynińskie zostało przydzielone wikariuszom katedralnym we Włocławku i oni pełnili funkcję proboszczów do XIX w.

W 1656 r. kościół został spalony przez Szwedów, restaurowano go około 1780 r. Kolejny pożar w 1809 r. ponownie zniszczył budowlę, odbudowaną około 1840 r. i kilkakrotnie remontowaną .

Nowy neoromański kościół z cegły zbudowany w latach 1913-1925 staraniem ks. E. Szczodrowskiego, według projektu Konstantego Wojciechowskiego, konsekrowany był przez bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w 1927 r. W czasie okupacji Niemcy rozebrali kościół w latach 1941-1942. Po wyzwoleniu funkcję kościoła parafialnego spełniał kościół poewangelicki,  znajdujący się w dawnym zamku.

Obecny kościół pod wezwaniem NMP Matki Kościoła, zbudowany w stylu nowoczesnym w latach 1969-1978 według projektu architekta Wacława Pieńkowskiego staraniem ks. Józefa Gerwatowskiego, wyposażony przez jego następców, zaspokaja w pełni potrzeby parafian. Konsekrował go 17 września 1978 r. bp Bogdan Sikorski. W tym czasie rozbudowano także plebanię.
Najstarszy drewniany kościół św. Jakuba istniał do połowy XVII w. W 1754 r. zbudowano nowy. Obecny murowany wzniesiono w latach 1883-1886 na dawnym miejscu i służy on jako kaplica cmentarna.

Na terenie parafii istniały jeszcze kaplice. Kaplica szpitalna pod wezwaniem Świętego Ducha była fundacją mieszczan przy szpitalu dla biednych i chorych.

Istniała do XIX w. Drugą była kaplica zamkowa pod wezwaniem Świętej Trójcy, Zwiastowania NMP i Św. Stanisława, być może uposażona przez Ziemowita V.

W Białym (obecnie parafia Lucień) do dziś istnieje kaplica Św. Józefa wzniesiona w 1636 r. Po pożarze w 1947 r. odbudował ją ks. Wincenty Helenowski.