KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

og 17

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

1. ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO

„Łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność” Mdr 4,15

Umiłowani Diecezjanie!

Stajemy ze wzruszeniem przy pustym grobie Zmartwychwstałego Chrystusa, aby z radosną wiarą spotykać Go w ten uroczysty Dzień Paschy, szczególnie w wielkanocnej Eucharystii.

To spotkanie opromienia i odmienia nas samych i naszą codzienność, budzi w nas wdzięczność wobec Przedwiecznego Ojca – za Jego łaskę i miłosierdzie, za Jego cudowną opatrzność, objawioną w odmianie losu „Pierworodnego spośród umarłych” – Jezusa Chrystusa. Nasz Zbawiciel zwyciężył grzech i śmierć, a nam daje udział w Swoim triumfie.

Życzę Wam Kochani, aby stale doświadczać – jak tylu świętych, w tym nasz szczególny Patron św. Stanisław Kostka – zachwytu i zadziwienia Bożą miłością, która wszystko przemienia. Niech zawsze towarzyszą Wam pokój i radość oraz błogosławione owoce wzrastania w przyjaźni z Panem i w świętości. A św. Stanisław z Rostkowa niech stale oręduje za nami u Zmartwychwstałego, niech wyprasza potrzebne łaski naszej młodzieży, naszym rodzinom, wspólnotom parafialnym, naszej Ojczyźnie świętującej 100-lecie odzyskania niepodległości, całemu Kościołowi i światu!

                                         +Piotr Libera

                                                                                                              Biskup Płocki

2. Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. W tygodniu wielkanocnym przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Uczcijmy te dni przez przyjęcie Komunii św. i udział w nabożeństwach. Wszystkie Msze Święte będą sprawowane z modlitwami ku czci Chrystusa zmartwychwstałego.

W piątek o godz.16.00 Msza święta i spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu bierzmowania.

4. Pragniemy podziękować wszystkim za przygotowanie naszego parafialnego kościoła do przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich: za jego posprzątanie, przygotowanie dekoracji i liturgii na czas Triduum Paschalnego oraz za czynny i żywy udział w liturgiach minionych dni. Dziękujemy ks. Arturowi Ciubie za przygotowanie dekoracji Grobu Pańskiego i osobom mu pomagającym. Dziękujemy również Siostrze Franciszce za przygotowanie Ciemnicy i inne prace. Panu Andrzejowi Krzewickiemu za pomoc w przywiezieniu kwiatów. Dziękujemy ministrantom, lektorom, młodzieży i dorosłym, p. Organiście, chórowi, zespołom muzycznym, scholi dziecięcej, orkiestrze, strażakom z Gostynina, Kozic i Podgórza, Asyście. Podziękowania kierujemy także do całej służby liturgicznej, katechetów, dzieci i młodzieży, ruchów i stowarzyszeń z naszej parafii za bardzo chętne i z oddaniem włączenie się także w liturgię Dróg Krzyżowych, adoracje. Bóg zapłać. Niech Wam wszystkim dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski. Dziękujemy także za życzenia świąteczne.

5. Przyszła niedziela, druga niedziela Wielkanocy, będzie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 w Kaplicy Jezusa Miłosiernego zostanie odprawiona Msza św. w intencji Czcicieli Miłosierdzia Bożego.

6. Bóg zapłać za ofiary.

7. Życzenia:

Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych i na dalsze dni dla wszystkich Gości i Parafian. Szczęść Boże.