KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

Proponowane linki

Życzenia

Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem.

Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym.

Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją.

Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych.

Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

Błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych i na dalsze dni dla wszystkich Gości i Parafian.

Szczęść Boże.

 

 

Niedziela Zmartwychwstania                                                                                                     4 kwietnia 2021 r.

 

1. Msze Święte w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego oraz w Poniedziałek Wielkanocny według porządku świątecznego.

 

 

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ                              28 marca 2021

1. Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania.

 

Rekolekcje Wielkopostne               

21.03 – 24.03  2021 r.           

 

Prowadzi o. Władysław Bodziony, Redemptorysta z Torunia

Niedziela 21 marca 2021r.

Godz.   7.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Godz.   8.30 Msza św. nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Godz. 10.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży

Godz. 11.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci

Godz. 13.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Godz. 16.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich.

Godz. 17.40 Gorzkie Żale

Godz. 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich.

 

Poniedziałek 22 marca 2021 r.

Godz. 6.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Godz. 9.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Godz. 11.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Godz. 16.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci

Godz. 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Godz. 19.15 Nabożeństwo dla młodzieży i dorosłych dłużej pracujących

Wtorek 23 marca 2021 r.

Godz.   6.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Godz. 9.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Godz. 11.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Godz. 16.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci

Godz. 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Godz. 19.15 Nabożeństwo  dla młodzieży i dorosłych dłużej pracujących

 

 

Środa 24 marca 2021 r.

Godz.   6.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Godz. 9.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Godz. 11.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla starszych i chorych

Godz. 16.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci

Godz. 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

 

Spowiedź rekolekcyjna

W poniedziałek, wtorek, środę na 15 minut przed rozpoczęciem każdego Nabożeństwa.                

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                    21 marca 2021

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                   21 lutego 2021

1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

 

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                     14 lutego 2021

1. W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, doskonale rozumie naszą sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze.

 

 

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                   17 stycznia 2021

1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć.